Algemene Voorwaarden voor de website zpeciaal

Inleiding
Welkom bij de Algemene Voorwaarden voor de website zpeciaal. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.
Intellectueel Eigendom
De inhoud op de website zpeciaal, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, audiofragmenten en video’s, zijn beschermd onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen enkel gedeelte van onze website kopiëren, reproduceren of distribueren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Gebruiksregels
Bij het gebruik van onze website gaat u akkoord om geen inhoud te plaatsen die obsceen, lasterlijk, bedreigend of anderszins aanstootgevend is. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en u dient uw wachtwoord veilig te bewaren.
Privacybeleid
Het privacybeleid van zpeciaal beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met ons privacybeleid. We raden u aan om ons privacybeleid aandachtig door te lezen voordat u persoonlijke informatie verstrekt.
Beperking van aansprakelijkheid
Zpeciaal streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op de website, maar we garanderen niet dat de inhoud volledig, accuraat of actueel is. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website.
Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder ons beheer vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites. Het klikken op dergelijke links is geheel op eigen risico.
Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden
Zpeciaal behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig terug te keren naar deze pagina en de voorwaarden bijgewerkt te houden.
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen beide partijen proberen tot een minnelijke schikking te komen. Als dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Contactgegevens
Als u vragen heeft over onze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op.
Laatst bijgewerkt: 8-11-2023
Door gebruik te maken van de website zpeciaal stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meer bepalingen in deze voorwaarden, raden we u aan om onze website niet te gebruiken.
Zpeciaal is een handelsnaam van Truzt BV – KVK 59792604. Onze algemene voorwaarden van Truzt BV zij ook van toepassing op deze website. Deze zenden wij op aanvraag toe.